Het bestuur van Gymnastiek Vereniging Lombardijen

Het bestuur van Gymnastiek Vereniging Lombardijen bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
Monique Schilperoort – Wacker

Secretaris en penningmeester
Marion Phylipsen

Algemeen lid
vacant

Wil je je aanmelden als vrijwilliger, leiding of bestuur? Heb je vragen over sponsoring? Of andere vragen? Je kunt het bestuur bereiken via info@gvlombardijen.nl